Reclamefolders ook nu nog in trek bij de consument

reclamefolders verspreidingFolders zijn bij het grote publiek ook nu nog in trek. Sinds de crisis zijn de folders nog populairder geworden. De folder doet het in economisch slechte tijden namelijk beter dan andere reclame. De folderverspreiding heeft natuurlijk wel last ondervonden van de crisis, want de uitgaven zijn sinds het begin van de crisis gedaald naar 643 miljoen euro. Dat bedrag voor productie en folderverspreiding lag een jaar eerder nog op 666 miljoen euro per jaar.

Volumedaling

De volumedaling ten aanzien van de folders bedroeg vier procent en dat betekende een forse daling. Elk jaar ontvangen de consumenten meer dan vierhonderd reclamefolders en adverteerders plukken daar uiteraard de vruchten van. De efficiëntie van deze vorm van reclame maken is groot net als het bereik en de daarop volgende acties van consumenten. Een folder drukken en verspreiden is de investering van een bedrag van 0,053 euro per stuk meer dan waard en per contact liggen de kosten op een bedrag van 0,049 euro. Folders zijn in deze tijd een belangrijk en efficiënt reclamemedium, zoals ook de voormalige direct marketing vrouw van het jaar, Marianne Robben, liet weten.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft uit een onderzoek informatie verkregen dat er minder reclamestickers op de brievenbus worden geplakt. In slechte financiële tijden vinden consumenten het belangrijk om op aanbiedingen te letten en de folders hebben dan ook een groot en succesvol bereik.

Previous post:

Next post: